Sopimusehdot

Loyalty ohjelman sopimusehdot

1. LOYALTY OHJELMAN MÄÄRITELMÄ
Loyalty ohjelma on aikuisten Large pelioikeuden osalta toistaiseksi voimassa oleva ja sitova sopimus, joka jatkuu automaattisesti, mikäli sopimusta ei irtisanota seuraavan vuoden osalta 15.9. mennessä. Loyalty ohjelmassa mukana olevat saavat automaattisesti 15% alennuksen kunakin vuonna voimassa olevasta aikuisen Large pelioikeuden normaalista hinnasta. Large pelioikeus sisältää aina jäsenyyden. Ohjelmassa mukana oleville tarjotaan myös muita etuja. Ohjelmaan mukaan pääseminen edellyttää ilmoittautumishetkellä voimassa olevaa Large pelioikeutta, joka on ollut voimassa yli 2 kuukautta

2. JÄSENYYS/LARGE PELIOIKEUS
Loyalty ohjelmaan liittyminen edellyttää Porin Golfkerhon jäsenyyttä ja Large pelioikeutta, joka on ollut voimassa vähintään kaksi kuukautta ennen ohjelmaan liittymistä.
Large pelioikeuteen sisältyy kaikkien Kalafornian golfkenttien rajaton käyttö pelikauden aikana ja Porin Golfkerhon jäsenyys. Large pelioikeus on henkilökohtainen eikä se ole siirrettävissä toiselle henkilölle.
Large pelioikeuden hinta määritellään vuosittain ja seuraavan vuoden hinta ilmoitetaan aina edeltävän syyskuun alussa.


3. VOIMASSAOLO
Loyalty ohjelman sopimus on toistaiseksi voimassa oleva.

Ohjelmaan voi liittyä vuosittain 15.9. mennessä, jolloin alennettu hinta tulee voimaan seuraavan vuoden pelioikeusmaksun osalta ja jatkossa vuosittain. Ohjelmaan mukaan pääseminen edellyttää ilmoittautumishetkellä voimassa olevaa ja maksettua Large pelioikeutta, joka on ollut voimassa yli 2 kuukautta.

Loyalty ohjelman voi päättää vain irtisanoutumalla. Irtisanoutuminen tapahtuu ilmoittamalla Porin Golfkerhon toiomistoon vuosittain syyskuun 15. päivään mennessä. Irtisanominen astuu voimaan seuraavan vuoden alusta.

Loyalty ohjelmaan liityttäessä maksetaan ohjelmassa määritelty varausmaksu, joka huomioidaan vähentävästi ensimmäisen vuoden kokonaismaksussa.

4. MAKSUT
Jäsen vastaa siitä, että Large pelioikeuden maksu on maksettu eräpäivään/eräpäiviin mennessä. Maksut on maksettava Loyalty ohjelmassa määritellyllä tavalla voimassa olevan hinnaston mukaan. Seuraavan vuoden normaali hinta ilmoitetaan aina edeltävän syyskuun alussa.

Porin Golfkerholla on oikeus siirtää maksamattomat pelioikeusmaksut perintään perintätoimistolle ja Porin Golfkerho voi periä lisäksi jäseneltä perinnästä aiheutuneet kulut. Jos jäsen saa perintätoimistolta maksumuistutuksen tai perintäkirjeen, on hänen suoritettava maksut perintätoimiston ilmoittamia maksuohjeita noudattaen.

Porin Golfkerholla on mahdollisuus harkinnan mukaan keskeyttää tai päättää asiakkaan loyalty ohjelma ja pelioikeus/jäsenyys pelioikeusmaksujen laiminlyönnin takia, mikäli asiakas rikkoo Loyalty ohjelman ehtoja sekä turvallisuus- ja järjestyssääntöjä tai ilmapiiriin sopimattoman käytöksen takia.

Vakavissa sairastumisissa / tapaturmissa, joiden vuoksi pelaaminen estyy, voidaan maksu palauttaa kokonaan tai osittain, kun esteen ilmaantuessa siitä ilmoitetaan heti toimistoon ja asiasta toimitetaan lääkärintodistukset. Palautuksen suuruus siitä, missä kohtaa pelikautta este ilmaantuu.

.